Schaalvergroting vrije CVO’s Limburg.

Gedreven door de uitdagingen van de toekomst treden zeven vrije Limburgse CVO’s vanaf 1 september naar buiten als één centrum met een gemeenschappelijke visie en beleid waarbij tevens wordt ingezet op een sterke lokale verankering. Met vereende krachten gaan zij de snel veranderende en kleurrijke wereld van het volwassenenonderwijs tegemoet. Met een verrassende naam, een kleurrijk logo en een sterke slogan onderstreept het nieuwe CVO zijn ambitie om een breed spectrum aan innoverende opleidingen aan te bieden.

Keuzescherm Campus De Lazarij - Sociale & zorgopleidingen Campus TIHH - Techniek, talen & informatica Campus Sint-Martinus - Horeca & bakkerij